当前位置: 首页 >> 易靜 >> 兵要望江南 太乙式第二十七(本門中「太乙」二字,辛本、川本皆作「天乙」○三十一首) 十一

兵要望江南 太乙式第二十七(本門中「太乙」二字,辛本、川本皆作「天乙」○三十一首) 十一

兵要望江南 太乙式第二十七(本門中「太乙」二字,辛本、川本皆作「天乙」○三十一首) 十一
作者: 易靜
朝代:
兵要望江南 太乙式第二十七(本門中「太乙」二字,辛本、川本皆作「天乙」○三十一首) 十一
拼音:
['bing', 'yao', 'wang', 'jiang', 'nan', 'tai', 'yi', 'shi', 'di', 'er', 'shi', 'qi', 'ben', 'men', 'zhong', 'tai', 'yi', 'er', 'zi', 'xin', 'ben', 'chuan', 'ben', 'jie', 'zuo', 'tian', 'yi', 'san', 'shi', 'yi', 'shou', 'shi', 'yi']
日奇合,九地見開門 。
['ri', 'qi', 'he', 'jiu', 'de', 'jian', 'kai', 'men']

探審賊機揚虛陣,遙虛設假利偷營,鬼遁隱神兵 。
['tan', 'shen', 'zei', 'ji', 'yang', 'xu', 'zhen', 'yao', 'xu', 'she', 'jia', 'li', 'tou', 'ying', 'gui', 'dun', 'yin', 'shen', 'bing']


简体:
兵要望江南 太乙式第二十七(本门中“太乙”二字,辛本、川本皆作“天乙”○三十一首) 十一
日奇合,九地见开门 。
探审贼机扬虚阵,遥虚设假利偷营,鬼遁隐神兵 。