当前位置: 首页 >> 易靜 >> 兵要望江南 占六壬第二十八(京本列第十七○四十五首) 二十三

兵要望江南 占六壬第二十八(京本列第十七○四十五首) 二十三

兵要望江南 占六壬第二十八(京本列第十七○四十五首) 二十三
作者: 易靜
朝代:
兵要望江南 占六壬第二十八(京本列第十七○四十五首) 二十三
拼音:
['bing', 'yao', 'wang', 'jiang', 'nan', 'zhan', 'liu', 'ren', 'di', 'er', 'shi', 'ba', 'jing', 'ben', 'lie', 'di', 'shi', 'qi', 'si', 'shi', 'wu', 'shou', 'er', 'shi', 'san']
聞賊去,仔細驗天罡 。
['wen', 'zei', 'qu', 'zai', 'xi', 'yan', 'tian', 'gang']

若在孟方猶未去,忽然加仲已商量,加季發他鄉 。
['ruo', 'zai', 'meng', 'fang', 'you', 'wei', 'qu', 'hu', 'ran', 'jia', 'zhong', 'yi', 'shang', 'liang', 'jia', 'ji', 'fa', 'ta', 'xiang']


简体:
兵要望江南 占六壬第二十八(京本列第十七○四十五首) 二十三
闻贼去,仔细验天罡 。
若在孟方犹未去,忽然加仲已商量,加季发他乡 。