当前位置: 首页 >> 易靜 >> 兵要望江南 占六壬第二十八(京本列第十七○四十五首) 二十五

兵要望江南 占六壬第二十八(京本列第十七○四十五首) 二十五

兵要望江南 占六壬第二十八(京本列第十七○四十五首) 二十五
作者: 易靜
朝代:
兵要望江南 占六壬第二十八(京本列第十七○四十五首) 二十五
拼音:
['bing', 'yao', 'wang', 'jiang', 'nan', 'zhan', 'liu', 'ren', 'di', 'er', 'shi', 'ba', 'jing', 'ben', 'lie', 'di', 'shi', 'qi', 'si', 'shi', 'wu', 'shou', 'er', 'shi', 'wu']
課中惡,忌見戰雌神 。
['ke', 'zhong', 'e', 'ji', 'jian', 'zhan', 'ci', 'shen']

傳送是春登明夏,秋寅冬巳愛傷人,日與喜神親(京本作「發動愈重迍」) 。
['chuan', 'song', 'shi', 'chun', 'deng', 'ming', 'xia', 'qiu', 'yin', 'dong', 'si', 'ai', 'shang', 'ren', 'ri', 'yu', 'xi', 'shen', 'qin', 'jing', 'ben', 'zuo', 'fa', 'dong', 'yu', 'zhong', 'zhun']


简体:
兵要望江南 占六壬第二十八(京本列第十七○四十五首) 二十五
课中恶,忌见战雌神 。
传送是春登明夏,秋寅冬巳爱伤人,日与喜神亲(京本作“发动愈重迍”) 。