当前位置: 首页 >> 易靜 >> 兵要望江南 馬藥方第三十(四首) 一

兵要望江南 馬藥方第三十(四首) 一

兵要望江南 馬藥方第三十(四首) 一
作者: 易靜
朝代:
兵要望江南 馬藥方第三十(四首) 一
拼音:
['bing', 'yao', 'wang', 'jiang', 'nan', 'ma', 'yao', 'fang', 'di', 'san', 'shi', 'si', 'shou', 'yi']
常灌馬,黃柏與黃連 。
['chang', 'guan', 'ma', 'huang', 'bai', 'yu', 'huang', 'lian']

升麻大黃山梔子,胡鹽青黛鬱金仙,等分勿令偏 。
['sheng', 'ma', 'da', 'huang', 'shan', 'zhi', 'zi', 'hu', 'yan', 'qing', 'dai', 'yu', 'jin', 'xian', 'deng', 'fen', 'wu', 'ling', 'pian']


简体:
兵要望江南 马药方第三十(四首) 一
常灌马,黄柏与黄连 。
升麻大黄山栀子,胡盐青黛郁金仙,等分勿令偏 。