当前位置: 首页 >> 易靜 >> 兵要望江南 馬藥方第三十(四首) 二

兵要望江南 馬藥方第三十(四首) 二

兵要望江南 馬藥方第三十(四首) 二
作者: 易靜
朝代:
兵要望江南 馬藥方第三十(四首) 二
拼音:
['bing', 'yao', 'wang', 'jiang', 'nan', 'ma', 'yao', 'fang', 'di', 'san', 'shi', 'si', 'shou', 'er']
相馬法,要試歲年何 。
['xiang', 'ma', 'fa', 'yao', 'shi', 'sui', 'nian', 'he']

鼻上金字十八歲,四字八歲不年多,八字四年過 。
['bi', 'shang', 'jin', 'zi', 'shi', 'ba', 'sui', 'si', 'zi', 'ba', 'sui', 'bu', 'nian', 'duo', 'ba', 'zi', 'si', 'nian', 'guo']


[]


简体:
兵要望江南 马药方第三十(四首) 二
相马法,要试岁年何 。
鼻上金字十八岁,四字八岁不年多,八字四年过 。