当前位置: 首页 >> 賈緯 >> 與監修國史趙瑩詩

與監修國史趙瑩詩

與監修國史趙瑩詩
作者: 賈緯
朝代:
與監修國史趙瑩詩
拼音:
['yu', 'jian', 'xiu', 'guo', 'shi', 'zhao', 'ying', 'shi']
滿(《吟窗雜錄》作「清」)朝唯我相,秉柄無親讎 。
['man', 'yin', 'chuang', 'za', 'lu', 'zuo', 'qing', 'chao', 'wei', 'wo', 'xiang', 'bing', 'bing', 'wu', 'qin', 'chou']

三年司大董,最切是編修 。
['san', 'nian', 'si', 'da', 'dong', 'zui', 'qie', 'shi', 'bian', 'xiu']

史才不易得,勤勤處處求 。
['shi', 'cai', 'bu', 'yi', 'de', 'qin', 'qin', 'chu', 'chu', 'qiu']

愚從年始立,東[觀](望)思優遊 。
['yu', 'cong', 'nian', 'shi', 'li', 'dong', 'guan', 'wang', 'si', 'you', 'you']

昔時人未許,今來虛白頭 。
['xi', 'shi', 'ren', 'wei', 'xu', 'jin', 'lai', 'xu', 'bai', 'tou']

春臺與秋閣,往往興歸愁 。
['chun', 'tai', 'yu', 'qiu', 'ge', 'wang', 'wang', 'xing', 'gui', 'chou']

信運北闕下,不繫如虛舟 。
['xin', 'yun', 'bei', 'que', 'xia', 'bu', 'xi', 'ru', 'xu', 'zhou']

綿蕝非所好,一日疑三秋 。
['mian', 'jue', 'fei', 'suo', 'hao', 'yi', 'ri', 'yi', 'san', 'qiu']

何當適所願,便如適瀛洲 。
['he', 'dang', 'shi', 'suo', 'yuan', 'bian', 'ru', 'shi', 'ying', 'zhou']

(見中華書局校點本《舊五代史》卷一三一《賈緯傳》 。
['jian', 'zhong', 'hua', 'shu', 'ju', 'xiao', 'dian', 'ben', 'jiu', 'wu', 'dai', 'shi', 'juan', 'yi', 'san', 'yi', 'jia', 'wei', 'chuan']

《吟窗雜錄》卷二十八錄首四句 。
['yin', 'chuang', 'za', 'lu', 'juan', 'er', 'shi', 'ba', 'lu', 'shou', 'si', 'ju']

) 。
[]


简体:
与监修国史赵莹诗
满(《吟窗杂录》作“清”)朝唯我相,秉柄无亲雠 。
三年司大董,最切是编修 。
史才不易得,勤勤处处求 。
愚从年始立,东[观](望)思优游 。
昔时人未许,今来虚白头 。
春台与秋阁,往往兴归愁 。
信运北阙下,不系如虚舟 。
绵𫈵非所好,一日疑三秋 。
何当适所愿,便如适瀛洲 。
(见中华书局校点本《旧五代史》卷一三一《贾纬传》 。
《吟窗杂录》卷二十八录首四句 。
) 。