当前位置: 首页 >> 延壽 >> 永明山居詩(六十九首) 十三

永明山居詩(六十九首) 十三

永明山居詩(六十九首) 十三
作者: 延壽
朝代:
永明山居詩(六十九首) 十三
拼音:
['yong', 'ming', 'shan', 'ju', 'shi', 'liu', 'shi', 'jiu', 'shou', 'shi', 'san']
怡和心境了然同,大道無私處處通 。
['yi', 'he', 'xin', 'jing', 'liao', 'ran', 'tong', 'da', 'dao', 'wu', 'si', 'chu', 'chu', 'tong']

舉世豈懷身後慮,誰人暫省事前空 。
['ju', 'shi', 'qi', 'huai', 'shen', 'hou', 'lv', 'shui', 'ren', 'zan', 'sheng', 'shi', 'qian', 'kong']

門開巖石千山月,簾捲溪樓一檻風 。
['men', 'kai', 'yan', 'shi', 'qian', 'shan', 'yue', 'lian', 'juan', 'xi', 'lou', 'yi', 'kan', 'feng']

羸體健來知藥力,緣心寂後覺神功 。
['lei', 'ti', 'jian', 'lai', 'zhi', 'yao', 'li', 'yuan', 'xin', 'ji', 'hou', 'jue', 'shen', 'gong']


简体:
永明山居诗(六十九首) 十三
怡和心境了然同,大道无私处处通 。
举世岂怀身后虑,谁人暂省事前空 。
门开岩石千山月,帘卷溪楼一槛风 。
羸体健来知药力,缘心寂后觉神功 。