当前位置: 首页 >> 延壽 >> 永明山居詩(六十九首) 五十六

永明山居詩(六十九首) 五十六

永明山居詩(六十九首) 五十六
作者: 延壽
朝代:
永明山居詩(六十九首) 五十六
拼音:
['yong', 'ming', 'shan', 'ju', 'shi', 'liu', 'shi', 'jiu', 'shou', 'wu', 'shi', 'liu']
野景陶情皆得意,凡夫舉目盡堪愁 。
['ye', 'jing', 'tao', 'qing', 'jie', 'de', 'yi', 'fan', 'fu', 'ju', 'mu', 'jin', 'kan', 'chou']

秦川幾度埋番骨,棘路還曾聳玉樓 。
['qin', 'chuan', 'ji', 'du', 'mai', 'fan', 'gu', 'ji', 'lu', 'hai', 'ceng', 'song', 'yu', 'lou']

幻體不知波上沫,狂心須認鏡中頭 。
['huan', 'ti', 'bu', 'zhi', 'bo', 'shang', 'mo', 'kuang', 'xin', 'xu', 'ren', 'jing', 'zhong', 'tou']

浮生役役貪榮者,求到真空卒未休 。
['fu', 'sheng', 'yi', 'yi', 'tan', 'rong', 'zhe', 'qiu', 'dao', 'zhen', 'kong', 'zu', 'wei', 'xiu']


简体:
永明山居诗(六十九首) 五十六
野景陶情皆得意,凡夫举目尽堪愁 。
秦川几度埋番骨,棘路还曾耸玉楼 。
幻体不知波上沫,狂心须认镜中头 。
浮生役役贪荣者,求到真空卒未休 。