当前位置: 首页 >> 慧忠 >> 送士濂弟之京

送士濂弟之京

送士濂弟之京
作者: 慧忠
朝代:
送士濂弟之京
拼音:
['song', 'shi', 'lian', 'di', 'zhi', 'jing']
行色翩翩入帝都,壯懷此去莫躊躇 。
['xing', 'se', 'pian', 'pian', 'ru', 'di', 'du', 'zhuang', 'huai', 'ci', 'qu', 'mo', 'chou', 'chu']

昔曾故國登高第,今向新朝再上書 。
['xi', 'ceng', 'gu', 'guo', 'deng', 'gao', 'di', 'jin', 'xiang', 'xin', 'chao', 'zai', 'shang', 'shu']

汝負才猷堪濟世,我慚衰朽合閒居 。
['ru', 'fu', 'cai', 'you', 'kan', 'ji', 'shi', 'wo', 'can', 'shuai', 'xiu', 'he', 'xian', 'ju']

[鴒](鴿)原今日常相望,衣錦還鄉常有餘 。
['ling', 'ge', 'yuan', 'jin', 'ri', 'chang', 'xiang', 'wang', 'yi', 'jin', 'hai', 'xiang', 'chang', 'you', 'yu']

(見光緒廿六年刊翁昭泰纂《浦城縣志》卷三九引《章氏會譜》 。
['jian', 'guang', 'xu', 'nian', 'liu', 'nian', 'kan', 'weng', 'zhao', 'tai', 'zuan', 'pu', 'cheng', 'xian', 'zhi', 'juan', 'san', 'jiu', 'yin', 'zhang', 'shi', 'hui', 'pu']

)(按:題下原注:「士濂,得象祖 。
['an', 'ti', 'xia', 'yuan', 'zhu', 'shi', 'lian', 'de', 'xiang', 'zu']

」宋祁《景文集》卷五九《文憲章公墓誌銘》:「曾祖仁嵩,仕李昪爲駕部郎中 。
['song', 'qi', 'jing', 'wen', 'ji', 'juan', 'wu', 'jiu', 'wen', 'xian', 'zhang', 'gong', 'mu', 'zhi', 'ming', 'zeng', 'zu', 'ren', 'song', 'shi', 'li', 'bian', 'wei', 'jia', 'bu', 'lang', 'zhong']

……祖士廉,汀州寧化令 。
['zu', 'shi', 'lian', 'ting', 'zhou', 'ning', 'hua', 'ling']

」) 。
[]


简体:
送士濂弟之京
行色翩翩入帝都,壮怀此去莫踌躇 。
昔曾故国登高第,今向新朝再上书 。
汝负才猷堪济世,我惭衰朽合闲居 。
[鸰](鸽)原今日常相望,衣锦还乡常有余 。
(见光绪廿六年刊翁昭泰纂《浦城县志》卷三九引《章氏会谱》 。
)(按:题下原注:“士濂,得象祖 。
”宋祁《景文集》卷五九《文宪章公墓志铭》:“曾祖仁嵩,仕李昪为驾部郎中 。
……祖士廉,汀州宁化令 。
”) 。