当前位置: 首页 >> 王滌 >> 南澗寺閣

南澗寺閣

南澗寺閣
作者: 王滌
朝代:
南澗寺閣
拼音:
['nan', 'jian', 'si', 'ge']
上閣便見海,入門方是山 。
['shang', 'ge', 'bian', 'jian', 'hai', 'ru', 'men', 'fang', 'shi', 'shan']

塔高端似筆,城轉曲如環 。
['ta', 'gao', 'duan', 'shi', 'bi', 'cheng', 'zhuan', 'qu', 'ru', 'huan']

(見《輿地紀勝》卷一二八《福州》 。
['jian', 'yu', 'de', 'ji', 'sheng', 'juan', 'yi', 'er', 'ba', 'fu', 'zhou']

) 。
[]


简体:
南涧寺阁
上阁便见海,入门方是山 。
塔高端似笔,城转曲如环 。
(见《舆地纪胜》卷一二八《福州》 。
) 。