当前位置: 首页 >> 居遁 >> 偈頌(幷序○序爲南嶽齊己撰) 十四

偈頌(幷序○序爲南嶽齊己撰) 十四

偈頌(幷序○序爲南嶽齊己撰) 十四
作者: 居遁
朝代:
偈頌(幷序○序爲南嶽齊己撰) 十四
拼音:
['ji', 'song', 'bing', 'xu', 'xu', 'wei', 'nan', 'yue', 'qi', 'ji', 'zhuan', 'shi', 'si']
此生不息息何時,息在今生共要知 。
['ci', 'sheng', 'bu', 'xi', 'xi', 'he', 'shi', 'xi', 'zai', 'jin', 'sheng', 'gong', 'yao', 'zhi']

心息仙因(《景德傳燈錄》卷二九作「只緣」)無妄想,妄空(《景德傳燈錄》作「除」)心息是休時 。
['xin', 'xi', 'xian', 'yin', 'jing', 'de', 'chuan', 'deng', 'lu', 'juan', 'er', 'jiu', 'zuo', 'zhi', 'yuan', 'wu', 'wang', 'xiang', 'wang', 'kong', 'jing', 'de', 'chuan', 'deng', 'lu', 'zuo', 'chu', 'xin', 'xi', 'shi', 'xiu', 'shi']


简体:
偈颂(幷序○序为南岳齐己撰) 十四
此生不息息何时,息在今生共要知 。
心息仙因(《景德传灯录》卷二九作“只缘”)无妄想,妄空(《景德传灯录》作“除”)心息是休时 。