当前位置: 首页 >> 居遁 >> 偈頌(幷序○序爲南嶽齊己撰) 六十

偈頌(幷序○序爲南嶽齊己撰) 六十

偈頌(幷序○序爲南嶽齊己撰) 六十
作者: 居遁
朝代:
偈頌(幷序○序爲南嶽齊己撰) 六十
拼音:
['ji', 'song', 'bing', 'xu', 'xu', 'wei', 'nan', 'yue', 'qi', 'ji', 'zhuan', 'liu', 'shi']
人天須假像行持,無像無形世豈知?空生體得巖中坐,華雨由來責見遲 。
['ren', 'tian', 'xu', 'jia', 'xiang', 'xing', 'chi', 'wu', 'xiang', 'wu', 'xing', 'shi', 'qi', 'zhi', 'kong', 'sheng', 'ti', 'de', 'yan', 'zhong', 'zuo', 'hua', 'yu', 'you', 'lai', 'ze', 'jian', 'chi']

三乘欲學如斯事,直似空生方始知 。
['san', 'cheng', 'yu', 'xue', 'ru', 'si', 'shi', 'zhi', 'shi', 'kong', 'sheng', 'fang', 'shi', 'zhi']


简体:
偈颂(幷序○序为南岳齐己撰) 六十
人天须假像行持,无像无形世岂知?空生体得岩中坐,华雨由来责见迟 。
三乘欲学如斯事,直似空生方始知 。