当前位置: 首页 >> 釋清遠 >> 和珪首座二頌 其一

和珪首座二頌 其一

和珪首座二頌  其一
作者: 釋清遠
朝代:
和珪首座二頌 其一
拼音:
['he', 'gui', 'shou', 'zuo', 'er', 'song', 'qi', 'yi']
祇論親切不論時,回笑諸方陷虎機 。
['qi', 'lun', 'qin', 'qie', 'bu', 'lun', 'shi', 'hui', 'xiao', 'zhu', 'fang', 'xian', 'hu', 'ji']

一句未容開口對,片帆先逐便風歸 。
['yi', 'ju', 'wei', 'rong', 'kai', 'kou', 'dui', 'pian', 'fan', 'xian', 'zhu', 'bian', 'feng', 'gui']

頭頭有路堪行履,物物無差莫棄違 。
['tou', 'tou', 'you', 'lu', 'kan', 'xing', 'lv', 'wu', 'wu', 'wu', 'cha', 'mo', 'qi', 'wei']

不見黄梅足奇士,盧公却得祖師衣 。
['bu', 'jian', 'huang', 'mei', 'zu', 'qi', 'shi', 'lu', 'gong', 'que', 'de', 'zu', 'shi', 'yi']


简体:
和珪首座二颂 其一
祇论亲切不论时,回笑诸方陷虎机 。
一句未容开口对,片帆先逐便风归 。
头头有路堪行履,物物无差莫弃违 。
不见黄梅足奇士,卢公却得祖师衣 。