当前位置: 首页 >> 釋清遠 >> 偈頌一一二首 其九七

偈頌一一二首 其九七

偈頌一一二首  其九七
作者: 釋清遠
朝代:
偈頌一一二首 其九七
拼音:
['ji', 'song', 'yi', 'yi', 'er', 'shou', 'qi', 'jiu', 'qi']
祇知今日明朝,不覺今朝明日 。
['qi', 'zhi', 'jin', 'ri', 'ming', 'chao', 'bu', 'jue', 'jin', 'zhao', 'ming', 'ri']

事事一似安排,箭箭自然中的 。
['shi', 'shi', 'yi', 'si', 'an', 'pai', 'jian', 'jian', 'zi', 'ran', 'zhong', 'de']

甜者甜於黄連,苦者苦過白蜜 。
['tian', 'zhe', 'tian', 'yu', 'huang', 'lian', 'ku', 'zhe', 'ku', 'guo', 'bai', 'mi']

喫得者般滋味,不妨邏邏哩哩 。
['chi', 'de', 'zhe', 'ban', 'zi', 'wei', 'bu', 'fang', 'luo', 'luo', 'li', 'li']


简体:
偈颂一一二首 其九七
祇知今日明朝,不觉今朝明日 。
事事一似安排,箭箭自然中的 。
甜者甜于黄连,苦者苦过白蜜 。
吃得者般滋味,不妨逻逻哩哩 。