当前位置: 首页 >> 洪炎 >> 再賦弈棋五首 其二

再賦弈棋五首 其二

再賦弈棋五首  其二
作者: 洪炎
朝代:
再賦弈棋五首 其二
拼音:
['zai', 'fu', 'yi', 'qi', 'wu', 'shou', 'qi', 'er']
祇園三日雨,碧澗一枰秋 。
['qi', 'yuan', 'san', 'ri', 'yu', 'bi', 'jian', 'yi', 'ping', 'qiu']

試問酒中趣,何如林下幽 。
['shi', 'wen', 'jiu', 'zhong', 'qu', 'he', 'ru', 'lin', 'xia', 'you']

從他著虎口,尋我鎮神頭 。
['cong', 'ta', 'zhu', 'hu', 'kou', 'xun', 'wo', 'zhen', 'shen', 'tou']

惟悟爭先法,當機與手謀 。
['wei', 'wu', 'zheng', 'xian', 'fa', 'dang', 'ji', 'yu', 'shou', 'mou']


简体:
再赋弈棋五首 其二
祇园三日雨,碧涧一枰秋 。
试问酒中趣,何如林下幽 。
从他著虎口,寻我镇神头 。
惟悟争先法,当机与手谋 。